PUSAT STUDI PENGKAJIAN ISLAM

“"Derajat Tertinggi Kemuliaan Manusia adalah Ketika Dipuji Tidak Berbangga Diri dan Ketika Dihina Tidak Membalas dengan Hinaan"”

Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I

Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I

Sekretaris PSPI UM Buton

“"Kita Bisa Menjalani Hidup Sesuai Kehendak, Sebab Allah Memberi Kebebasan Kepada Kita. Agamalah Yang Menjadi Penuntun Kehendak Bebas Itu" ”

La Ode Haniru, SH.,MH

La Ode Haniru, SH.,MH

Ketua PSPI UM Buton

“"Implementasi Nilai Al Islam Kemuhammadiyahan akan Tergambar Pada Perilaku Civitas Akademika UM Buton"”

Jainal Loong, S.Pd

Jainal Loong, S.Pd

Devisi Pengembangan Kampus Islami

“"Sebagai Salah Satu PTM, UM Buton Membangun Kemitraan yang Harmonis dengan Pimpinan Muhammadiyah pada Setiap Level Pimpinan"”

Abdul Rahim, S.Pd.I.,M.Pd

Abdul Rahim, S.Pd.I.,M.Pd

Devisi Sinergi Persyarikatan

“"KH. Ahmad Dahlan merintis Muhammadiyah melalui Pengajaran. Maka Pengajaran Amatlah Penting Dalam Mengimplementasikan Nilai AIK"”

Safaruddin Yahya, S.Pd.I.,M.Pd.I

Safaruddin Yahya, S.Pd.I.,M.Pd.I

Devisi Pengajaran Al Islam Kemuhammadiyahan

BERITA